Postbank nbg. Postbank.bg: bg 2018-08-12

Postbank nbg Rating: 7,2/10 1487 reviews

Postbank: Schnell und bequem Girokonto eröffnen, günstige Kredite abschließen, Sparen und Anlegen

postbank nbg

С потребителски кредит от Пощенска банка 23 000 лв. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити и съответно необезпечени кредити можете да намерите на www. Otherwise, check out these important facts you probably never knew about e-postbank. Lack of Open Graph description can be counter-productive for their social media presence, as such a description allows converting a website homepage or other pages into good-looking, rich and well-structured posts, when it is being shared on Facebook and other social media. Общо съществуващо задължение 23 000 лв.

Next

Медия център

postbank nbg

Заявка за ползване на услугата може да бъде подадена и през Интернет, а след физическото получаване на документите се получават и двойно защитените цифрови документи за генериране на сертификата за ползване, който остава притежание и се ползва само от потребителя — клиент на Пощенска банка. Информацията, поместена на страницата, не представлява пряко предложение или консултация за използване на продуктите и услугите на Банката. The merger went through on 17 July 2015. The less responsive or slowest element that took the longest time to load 737 ms belongs to the original domain E-postbank. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. Our system also found out that E-postbank.

Next

bg

postbank nbg

Properties for sale and rent - buy houses in Bulgaria, apartments and flats, land, offices, rural property and hotels. It is the third largest institution in the country, as well as the second largest , and the largest issuer. При обединение на задълженията с потребителски кредит с ипотека, увеличението на разполагаемия доход може да надхвърли посочената стойност, съгласно публикуваната примерна калкулация. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество. The monthly instalment is a sum of the principle and the interest due for one month.

Next

Press About postbank.bg

postbank nbg

We found that all of those requests were addressed to E-postbank. Изключително високото ниво на сигурност се гарантира от използването на цифрови сертификати, които удостоверяват самоличността на клиента с индивидуален клиентски номер. Използвани са последните върхови технологии в Интернет банкирането, като потребителите имат възможност да намерят подробна информация за състоянието на своите сметки лихвена информация, кредитни схеми, депозити, извлечения, справки за транзакциите през зададени периоди и други , така както и да нареждат преводи във валута и лева, за станата и чужбина. The calculator is intended to help you determine your financial needs and to calculate the future loan instalments, where the calculation results and conditions are not binding. Properties for sale and rent - buy houses in Bulgaria, apartments and flats, land, offices, rural property and hotels.

Next

Postbank: Schnell und bequem Girokonto eröffnen, günstige Kredite abschließen, Sparen und Anlegen

postbank nbg

Нашият уеб сайт може да съдържа хипервръзки към други сайтове. Raiffeisenbank Bulgaria Corporate Web Site with Award The corporate Web portal of Rai. Postbank is a member of Group. Уведомен съм за правото да възразя по всяко време срещу обработването на личните ми данни за целите по настоящата точка и за правото да бъда уведомен, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за посочените цели. Услугата е работеща изцяло в реално време — практически от всяко място по света. The collateral must be insured. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката.

Next

Jobs.bg

postbank nbg

Property, properties, Bulgaria, Bulgarian, house, houses, apartment, apartments, flat, flats, land, cottage, cottages, factory, factories,. За тяхно удобство Банката ги уведомява за извършената операция чрез sms, e-mail, факс. Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Представителен пример: При нов кредит, обезпечен с ипотека върху недвижими имот, с размер 100 000 лв. При частично или пълно предсрочно погасяване на кредита през първите 3 г. On November 9, 1998, 78. The values calculated by the calculator are illustrative and might differ from the values of the loan, which the bank will offer.

Next

Access e

postbank nbg

С кого споделяме вашата информация? Online Banking 2013 Testing - Kaspersky Lab Forum This post has been edited by Marko13: 5. Тази информация се използва за целта, за която е предоставена и не се обработва допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. The calculation presented in field Total amount of the instalments does not include fees. Our service has detected that Bulgarian is used on the page, and neither this language nor any other was claimed in or tags. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Сайтът се поддържа 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, за максимална сигурност и удобство на клиентите.

Next

Access e

postbank nbg

Потребителски кредити 16 000 лв. Представените изчисления са само примерни и не представляват търговска оферта. According to MyWot, Siteadvisor and Google safe browsing analytics, Postbank. Уведомен съм и изрично се съгласявам, че във връзка с изпълнение на своите задължения, Банката ще съхранява данните ми в срок от най-малко 12 месеца след постигане на посочените цели на обработване. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, определяне на срока на кредита и стойността на обезпечението. Предназначението на калкулатора е да ти помогне да определиш твоите нужди от финансиране, както и да изчислиш бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката.

Next

bg

postbank nbg

И двата сайта — новата интернет-страница на банката — www. Представителен пример: При нов потребителски кредит, обезпечен с ипотека върху недвижими имот, с размер 75 000 лв. Eurobank has a presence in Greece and holds lead positions in Bulgaria, Romania and Serbia, offers Wealth Management services in Cyprus, Luxembourg and London, and is also present in Ukraine. The bank offers services to its local and international customers. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. Сайтът е достъпен по-всяко време и от всяка дестинация.

Next

Press About postbank.bg

postbank nbg

This is quite a good result, as only 20% of websites can load faster. Real estate property ads from Bulgaria. Представителен пример: При кредит с размер 23 000 лв. Чрез Интернет банкирането клиентите Пощенска банка могат да извършват операции в реално време — на секундата, като така пестят от своето време. The calculation examples are valid for constant values of the loan parameters for the entire contract term and constant annual instalments. Postbank has a decent Google pagerank and bad results in terms of Yandex topical citation index. The presented calculated values are illustrative and may differ from the actual credit that the bank will offer.

Next